Innerlijke Rust en Vrede
Home


Links


ActiviteitenIk ben Marleen Jonker, Hypno-Therapeut. Met verdere verdieping als Life Between Lives-therapist en EMDR therapeut


Ik ben geboren te Haarlem als enige dochter in een gezin met drie zoons. Dat heeft, zoals zoveel andere dingen in mijn leven, mij gevormd tot de vrouw die ik nu ben. Mijn leven is een zoektocht naar balans tussen uitersten. Bijvoorbeeld de balans tussen in rust en in beweging zijn, de balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke in mij en de balans tussen denken, voelen en doen. Maar ook het evenwicht vinden tussen iets voor de ander doen en kiezen voor mijzelf. Herkenbare themaĺs waar iedereen van tijd tot tijd mee worstelt.

Uit eigen ervaring weet ik, dat wanneer je voluit wilt leven, je dan in het reine moet komen met het deel in jezelf dat niet helemaal leeft, maar ook met je eigen sterfelijkheid. Mede hierdoor ben ik op zoek gegaan naar antwoord op de vragen: Wat maakt mij levend? Wat is dood? Is er een leven na de dood en zo ja, kun je daar dan mee in contact komen? Wat is de zin van leven en sterven en hoe vertaal ik dat naar mijn eigen leven. Wie ben ik in essentie en hoe kom ik daarmee in contact? Deze vragen liggen vaak ten grondslag aan levenscrises omdat het vragen zijn van de ziel, die roept om erkenning.

Als consulent en leidinggevende in de wereld van scholing, arbeidsbemiddeling en re´ntegratie heb ik mij jarenlang beziggehouden met het in beweging brengen van mensen. Dat roept de vraag op: wat weerhoudt mensen er dan van om in beweging te komen en gewoon te doen wat zij eigenlijk willen?

Rond mijn dertigste jaar kreeg ik de behoefte aan verdieping in mijn leven en mijn werk. Ik kwam terecht in de wereld van persoonlijke groei. Bij YOD heb ik vooral van Lise Mulder geleerd hoe het is om weer helemaal vrouw te zijn, ook in een mannenwereld. Zij heeft mij op het spoor gezet van Barry Long, een spirituele leraar die ons onderwees over het Leven en de Liefde.
Vervolgens ben ik de opleiding integrale psychologie gaan doen bij ITIP. Van Hans en Hanneke Korteweg heb ik vooral heel veel geleerd over werkelijke communicatie, waarbij ikzelf, de ander en het onderwerp er in gelijke mate kunnen en mogen zijn. Toen ik ontdekte dat emotionele blokkades ook een fysieke component hebben en dat deze zeer herkenbaar is in het lichaam, heb ik nog een jaar bio-energetica gedaan (Reichiaans lichaamswerk).

Inmiddels werd het steeds duidelijker dat ik eigenlijk therapeut wilde worden. Ik moest alleen zelf nog door een levenscrisis om werkelijk te kiezen voor mijzelf en voor wat ik heel graag wilde. Bij BGL in Hoofddorp heb ik mijn opleiding tot psycho-hypnotherapeut gedaan. Daar heb ik mij vooral mogen ontwikkelen tot een therapeut die vertrouwen heeft in haar eigen stijl.

In de VS heb ik bij Michael Newton een methode ontdekt, Life between lives therapie (Link)die mij rechtstreeks in contact kan brengen met mijn essentie, mijn levensvragen in het hoogste perspectief kan zetten en die mijn angst voor de dood heeft vervaagd.
Ik werk vooral met vragen die te maken hebben met balans in je leven. Met hoe je levend kunt zijn. Met themaĺs rondom vrouwelijkheid en seksualiteit, en met vragen rondom de liefde, de dood en zingeving. Maar ik werk ook met bijvoorbeeld depressie en burn-out. Dit zijn de gevolgen van dingen die geen plek hebben gekregen in je levensgeschiedenis.

Marleen Jonker


Home


Links


Activiteiten